Uw partner in woningrapportages

In Nederland is bij iedere hypotheek een onafhankelijk taxatierapport verplicht. De bank wil zekerheid hebben over de waarde van het onderpand. Onze taxatierapporten zijn helder, objectief en betrouwbaar en worden gevalideerd door het NWWI.

De woning wordt bezocht door de bouwkundig inspecteur. Tijdens het bezoek wordt de bouwkundige staat van de woning nauwkeurig beoordeeld. Het doel van de keuring is om de bouwkundige staat van de woning vast te stellen en om inzicht te geven in de te verwachten onderhoudskosten.

Een gebouw dient altijd goed verzekerd te zijn. Bij schade, bijvoorbeeld door brand aan uw gebouw is het van belang dat de herbouwwaarde correct is vastgesteld. Bij onderverzekering wordt er slechts een deel van de schade vergoed, de overige kosten komen dan voor uw eigen rekening.